Daglig leder ved Dalype galleri (siden august 2000)

Dag Vatle (f. 1962) er daglig leder ved Dalype galleri på Sagene og kursinstruktør ved maleskolen same sted. Han har til sammen ti års kunstfaglig utdannelse bl.a. fra Oslo Tegne- og Maleskole, statlig kunstakademi i Roma, samt kommunal kunstskole for illusjonistisk veggmaleri i samme by.

I 1997 startet han egen maleskole på Sagene og overtok deretter også i 2000 driften ved Dalype galleri. I tillegg til dette har Vatle sin egen kunstneriske produksjon. Han har tidligere vist sine arbeider på flere separatutstillinger bl.a. ved kunstforeninger i Valdres og Gol, Vest-Telemark Fylkesmuseum, Galleri Henrik i Eidsvoll og Galleri Viktoria i Stockholm. Han har medlemskap i Norske Billedkunstnere og er innkjøpt bl.a. av Buskerud Fylkeskommune, samt Nes og Gol kommune. I 1991 ble han tildelt Gol kommunes kulturstipend.