Kort historikk

Bilde fra Omholt tunet

Bilde fra Omholt tunet

På hjørnet av Bentsegata og Maridalsveien ligger det maleriske Omholt-tunet. Den brolagte gårdsplassen med de gamle husene omkring ble kjøpt av Aage Omholt i 1940. Han lever ikke lengere, men tunet er oppkalt etter ham og eies fremdeles av den samme familien. I 2001 ble husene oppført på Byantikvarens gule liste over bevaringsverdige bygninger.

Omholt-tunets adresse er Bentsegata 1 a og b. Denne strekker fra Bentsebrugata til Maridalsveien. Navnet kan føres tilbake til Ole Bentsen (1654-1734), som sammen med Gerhard Treschow (1659-1719) i 1696 startet Norges første papirfabrikk langs Akerselva ved Bentsebrua.

Bilde fra Omholt tunet

Bilde fra Omholt tunet

På Omholt-tunet ligger det en større murbygning ut mot Maridalsveien som ble oppført i 1862. Murersvenn Jens Johannesen (f. 1821) var byggherre. Huset ble opprinnelig oppført i to etasjer og ble påbygget med en tredje etasje først i 1870. I denne bygningen var det tidligere en melkebutikk og forsamlingslokaler for Frelsesarméen.

Langs Bentsegata rett ved siden av galleriet står det et 2-etasjes bindingsverkshus som man ikke har kunnet datere, men som ut fra konstruksjonen og materialene virker eldre, antagelig fra 1700-tallet. Her var det opprinnelig flere leiligheter og enkeltværelser. På begynnelsen av 1900-tallet ble det innredet et skomakerverksted i dette huset.

Bilde fra Omholt tunet

Bilde fra Omholt tunet

Den lange, smale uthusbygningen på den søndre delen av tomten ble oppført i 1884. Den er i årenes løp blitt benyttet bl.a. til vognremisse, stall for to hester, bryggerhus, kjemisk renseri, tinnsmie og produksjon av messinglysekroner.

Folketellingene gir interessante opplysninger om tidligere beboere på Omholt-tunet. Blant de om lag 60 personene som var bosatt på tunet i 1865, fantes det bl.a. en smed, en snekker, en murer, en skomaker, samt flere fabrikkarbeidere.

I 1875 bodde det rundt 90 personer på Omholt-tunet, bl.a. flere fabrikkarbeidere ved Graahs veveri og Nydalens veveri, en pølsemaker, flere tømmermenn, en sjømann, en papirmøller ved Bentse Bruk, samt flere personer på fattigunderstøttelse.

Bilde fra Omholt tunet

Bilde fra Omholt tunet

Bygningen i tre etasjer ut mot Maridalsveien inneholder i dag leiligheter og en resturang.

I bindingsverkshuset langs Bentsegata tilbyr Kari Sophies Musikkinstitutt undervisning i klaver, fiolin, gitar og sang. Dette huset benyttes også til boligformål.

I 1990 ble bygningen der Dalype Galleri holder til oppført. Den har et utseende som harmonerer godt med den eldre bebyggelsen på tunet. Kunstneren Dag Vatle er daglig leder ved galleriet. I samme bygning driver han dessuten egen malerskole med undervisning i frihåndstegning, akvarellmaling og oljemaling.

Kilder: Byggesaksdokumenter i Oslo Byarkiv. Folketellinger i Riksarkivet (Digitalarkivet)

IV 27052004