Tegnekurs for nybegynnere. 5 kvelder, kl. 17.30 – 20.30 Felles undervisning, etterfulgt av veiledning til hver enkelt elev.

De ferdighetene elevene tilegner seg gjennom tegnekurset vil kunne gi et solid grunnlag for senere kurs i akryl- eller oljemaling. Hvis man da ikke i fortsettelsen velger å konsentrere seg utelukkende om tegning.

Gjennom kurset ville elevene stifte bekjentskap med ulike medier og bunnmaterialer, blyanter i ulike hardhetsgrader, kull, tegnekritt, samt glatte og grove papirkvaliteter med forskjellige overflatevirkninger.

Andre emner som blir behandlet på kurset vil være: komposisjon, perspektiv, horisonter og fluktlinjer, forsvinningspunkter, proporsjoner, samt positiv og negativ form.
Enkel innføring i tegning av menneskefigur.

Kurset vil ellers gi elevene en innføring i følgende teknikker: strekteknikker med blyant, hardhet, trykk, valør, utgnidning, skyggelegging, skravering og krysskravering, samt flytende tusj og tusjlavering.

Målgruppe for kurset

Kurset er spesielt tilrettelagt for nybegynnere.
Egner seg for alle som ønsker en grundig innføring
i tegning.

Kursmateriell

Eleven tar selv med kursmateriale:

Tegneblyant HB og B2,
Skisseblokk A3
Kullstift (medium tykkelse)

Kursinnhold

Dag 1: Hard og myk blyant. Viskelær. Ulike papirkvaliteter. Grunnformer. Komposisjon. Konturtegning. Regler for klassisk billedoppbygning.

Dag 2: Kube og sylinder. Modellering av form. Skyggelegging av kaffekrus. Skravering. Gråtoneskala

Dag 3: Sentralperspektiv. Horisontlinje og forsvinningspunkt. Synsvinkel. Froske- og fugleperspektiv. Forkortning og overlapping.

Dag 4: Stofflighet og tekstur. Utgnidninger. Høylys. Messingkanne. Vannglass. Draperi. Stilleben.

Dag 5: Anatomi og proporsjoner. Portrett. Hel- og halvfigur. Brystbilde. En face og i profil. Figurer i bevegelse.