Jorunn Hveding Strømsnes – Minneutstilling

Utstillingen åpner lørdag 3. september, kl 13-17

Åpent onsd. – sønd. kl 13-17.

Stengt mand. – tirsd.

Varer t.o.m. 11. september