Kurs i tegning og maling – digitalt eller tilstedeværelse

Billedkunstner Dag Vatle

Billedkunstner Dag Vatle

Maleskolens nye kombinerte kurstilbud – januar 2021

Digitalt via Zoom og/eller i lokalene i Bentsegata på storskjerm (avhengig av smittesituasjonen)

Våre nye digitale kurs skal være et kulturtilbud man kan benytte trygt hjemme i sin egen stue uten risiko for smitte. Og uten å måtte begi seg ut i mørket lange veier for å komme til kurslokalene på Sagene. Hyggelig også å kunne treffe likesinnede i Zoom i en tid preget av sosial nedstengning.

Skolens eier og kursinstruktør heter Dag Vatle. Han har 10 års utdannelse innen billedkunst bl.a. fra kunstakademiet i Roma og omlag 20 års erfaring som kursinstruktør ved Friundervisningen og egen maleskole på Sagene.

Siste årene er det blitt holdt fem-seks tretimers kurs i uken både på dag- eller kveldstid. Rundt 50 elever har vært innom skolen hver uke. Flere av dem er gode venner og har gått på kurs ved maleskolen i mange år.

Ellers har kursdeltagerne ofte litt forskjellig bakgrunn og varierende erfaring med egen kunstnerisk virksomhet. Ingen kurs krever spesielle forkunnskaper.

Her er alle velkomne uansett alder og erfaring innen tegning og maling.

Fysisk undervisning i Bentsegata ble midlertidig stanset november 2020 pga Oslos nye smitteverntiltak

På grunn av høstens vedtatte forbud mot arrangementer og fritidsaktiviteter for voksne, ble undervisningen i lokalene på Sagene stanset 9. november. Disse ble erstattet av digitalt kurstilbud ut semesteret.

Utlysning av tegne- og malekurs januar 2021 digitalt via Zoom som fjernundervisning. Alternativt i lokalene i Bentsegata. Eventuelt kombinert løsning

Maleskolen lyser ut syv nye tretimers-kurs over fem ganger fra januar 2021. Planen er å gjennomføre kurs digitalt via Zoom, men med mulighet for fysisk tilstedeværelse av noen elever dersom myndighetene åpner opp for dette. Disse vil kunne følge undervisning i Zoom på storskjerm i maleskolens lokaler. Detaljene omkring dette må avklares nærmere i januar. Maksimalt antall elever blir totalt fire.

Instruktør har Zoom-lisens. Elevene bruker gratisversjonen som lastes ned herfra: https://zoom.us/download. Dag sender elevene e-post med Zoom-lenke ved kursstart. Lenken fører dem lettvint inn i programvaren.

Elevene jobber selvstendig med egne bilder, sender instruktøren på mail fotos av dem, slik at de kan få korrigering live på tegnebrettet i Krita. Instruktøren vil ellers vise videosnutter med øvelser live i Zoom samt illustrerte presentasjoner. Instruktøren kan også gi korrigering på telefonen av tilsendte fotos av egne arbeider, for elver som ønsker dette. Tillater situasjonen tilstedeværelse av enkelt elever, kan disse følge Zoom-undervisning på storskjerm i skolens lokaler. Disse vil også kunne få direkte veiledning av instruktør i samme rom. Oppleves Zoom-undervisningen som forstyrrende, er det mulig å sitte litt nede i galleriet i førsteetasjen.

Kursene som lyses ut i januar vil ha litt ulikt innhold:

Det blir et rent tegnekurs for nybegynnere med veiledning i trinnvis oppbygning av ulike typer motiver: geometriske grunnformer, landskap, stilleben og portrett. Vi ser på strektegninger versus flatedekkende teknikker, bruk av harde og bløte blyanter, kull, utgnidningsteknikker, skyggelegging og skravering, komposisjon og perspektiv.

Vi lyser også ut et tilsvarende malekurs (olje eller akryl) for nybegynnere med samme trinnvise oppbygning av motiver innen landskap, stilleben og portrett. Her blir det innføring i penselteknikker, lys og skygge, komposisjon, perspektiv og fargelære.

Videre blir det malekurs for elever som jobber mer selvstendig med egne arbeider og er mest interessert i individuell veiledning og korrektur. Her håper vi å se igjen tidligere elever som fikk kurset sitt avbrutt i høst.

Kanskje det etter hvert kunne være mulighet for en elevutstilling igjen?

NB! For nærmere opplysninger om oppstartsdatoer og priser: Se Maleskolen – Kursplan.