Kurs i tegning og maling

Starter f.o.m: 08.01.18

Se kursprogramm:

https://www.dalype.no/om-oss/kursplaner/

Billedkunstner Dag Vatle

Billedkunstner Dag Vatle

Billedkunstneren Dag Vatle er daglig leder ved Dalype galleri og tilbyr kurs i tegning og maling for interesserte elever ved galleriets egen maleskole.

Vatle har til sammen 10 års kunstfaglig utdannelse bl.a. fra Oslo Tegne- og Maleskole, statlig kunstakademi i Roma, samt kommunal kunstskole for illusjonistisk veggmaleri i samme by. Allerede i 1997 startet han egen maleskole på Omholt-tunet etter først å ha praktisert noen år som instruktør på tilsvarende kurs i regi bl.a. av Friundervisningen i Bærum og Bærum Kommunale Kveldsskole.

Dagens kurstilbud ved Dalype galleri omfatter først og fremst undervisning i maling, olje og akryl, avhengig av hvilken teknikk eleven selv velger å benytte på kurset. I tillegg finnes det et eget, mer grunnleggende kurs i frihåndstegning. Tidligere har det også vært arrangert flere kurs i akvarellmaling.

Kursene ved maleskolen arrangeres seks ganger i uken, mandag, tirsdag, onsdag og torsdag, dag- og kveldstid. Det er ca. 9 elever pr. kurs. Maleskolen tilbyr fem omganger med disse kursene i løpet av året, to om høsten og tre om våren. Maleskolen er godt besøkt med langt over 200 besatte kursplasser i løpet av ett år. Mange elever velger å forsette på stadig nye kurs gjennom flere sesonger. Blant disse ønsker vi spesielt å fremheve en svært trivelig gjeng, hvor flere av dem har fulgt Vatles undervisning helt siden han startet opp på Omholt-tunet i 1997.